Sebastian Porter [Yellow Tail, Lebensfreude / Berlin]
Gunne [Lebensfreude / Berlin]
Hötsche [Zwischenwelten]
Chris Manura [Zwischenwelten, Lebensfreude / Leipzig]